Статистически годишник 1909 година

Първият Статистически годишник с данни за 1908 година  се състои от 525 страници. Данните в него са разпределени в 16 раздела – Територия и население, Стопански живот, Пътища и съоръжения, Законодателни избори, Управление, Войска, Книжнина и художество, Медицина, Образование, Правосъдие, Произшествия и други.  Статистическият годишник   е двуезичен –  на български и френски език.

Сканираното копие е в текстов формат.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1909“

Тема

Тема „Общи статистически издания“