Статистически справочник „Преброяване 2021“

Националният статистически институт представя основните резултати от Преброяване 2021. Преброяването се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 г. в изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Изданието съдържа данни за основните демографски, етнокултурни, здравни и социално-икономически характеристики на населението, за миграцията и за местонамирането на работното място/учебното заведение на заетите и учащите лица.

Към 7 септември 2021 г. населението на България е 6 519 789 души. В периода между двете преброявания, 2011 – 2021 г., населението на страната намалява с 844 781 души, или с 11.5%.

Връзка

Електронна версия на статистически справочник „Преброяване 2021“

Статистическа област

Демографска и социална статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“