Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Общо за България


общо за страната
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 7 718 750 7 679 290 7 640 238 7 606 551 7 563 710
мъже 3 743 327 3 720 932 3 699 689 3 681 280 3 659 311
жени 3 975 423 3 958 358 3 940 549 3 925 271 3 904 399
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 337 678 343 348 351 219 360 551 370 075
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 709 373 688 567 672 190 661 043 656 125
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 510 822 492 016 471 023 445 510 416 428
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 536 488 532 931 527 395 523 522 516 606
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 3 286 393 3 279 973 3 269 134 3 257 430 3 237 884
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 1 009 517 1 017 708 1 026 089 1 034 656 1 040 701
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 780 860 770 944 757 046 747 705 736 024
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 547 619 553 803 566 142 576 134 589 867
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 7 615 836 7 582 592 7 538 730
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 2 618 358 2 623 820 2 599 605 2 622 067 2 615 936
Едночленни домакинства 474 763 538 216 476 923 500 206 508 084
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 1 073 178 1 047 557 1 007 597 1 036 697 1 007 946
Икономически активно население 3 314 200 3 415 700 3 492 800 3 560 400 3 491 600
Икономически активно население - мъже 1 773 900 1 809 200 1 852 200 1 896 800 1 862 400
Икономически активно население - жени 1 540 300 1 606 500 1 640 600 1 663 600 1 629 200
Безработни лица 397 340 337 796 255 910 232 289 338 144
Безработни мъже 171 834 140 035 99 950 86 661 151 871
Безработни жени 225 506 197 761 155 960 145 628 186 273
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 2 579 457 2 598 315 2 754 877 2 757 755
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 336 540 458 887 441 198 642 110 451 182
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 16 071 313 17 427 519 18 080 823 18 295 403 15 372 406
Жилища в жилищни сгради 3 715 890 3 728 554 3 746 758 3 767 081 3 788 668
Брой живородени деца 71 075 73 978 75 349 77 712 80 956
Умирания през годината 113 374 113 438 113 004 110 523 108 068
Регистрирани кражби на автомобили 5 904 5 102 4 569 4 620 4 470
Регистрирани кражби с взлом 22 379 23 460 22 208 19 980 23 682
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 117 414 123 027 128 433 133 580 138 775
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 243 464 258 692 264 463 274 247 287 086
Регистрирани частни автомобили 2 538 092 1 767 742 2 081 517 2 366 196 2 502 020
Загинали при пътни инциденти 957 1 043 1 006 1 061 901
04.05.2012