Премини към основното съдържание

Втори търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост: 2 (два) броя употребявани леки автомобили