Премини към основното съдържание

Търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост: 2 (два) броя употребявани леки автомобили