Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Благоевград


Ареал с център гр. Благоевград
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 97 335 96 520 96 084 95 738 95 266 94 630 94 198 93 588 92 943
Население към 31.12. - мъже 46 937 46 540 46 376 46 236 45 852 45 462 45 206 44 874 44 647
Население към 31.12. - жени 50 398 49 980 49 708 49 502 49 414 49 168 48 992 48 714 48 296
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 709 4 395 4 418 4 336 4 367 4 418 4 422 4 363 4 410
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 835 7 592 7 812 7 991 8 086 8 179 8 332 8 492 8 574
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 059 4 733 4 101 3 917 3 789 3 764 3 680 3 812 3 806
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 414 9 777 9 272 8 335 7 234 6 063 5 033 4 453 4 191
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 44 700 42 000 42 026 42 188 42 413 42 409 42 554 42 120 41 381
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 840 13 223 13 434 13 560 13 590 13 511 13 448 13 348 13 284
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 961 8 481 8 584 8 894 9 175 9 554 9 913 10 161 10 397
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 817 6 319 6 437 6 517 6 612 6 732 6 816 6 839 6 900
Население с българско гражданство . . 95 464 94 779 94 270 93 810 93 177 92 743 92 115
Икономически активно население - общо 46 485 43 797 43 404 . . 38 284 36 759 38 842 38 197
Икономически активно население - мъже 24 105 22 006 22 637 . . 20 428 19 919 21 311 20 782
Икономически активно население - жени 22 380 21 791 20 767 . . 17 856 16 840 17 532 17 415
Безработни лица - общо 4 577 5 272 5 530 6 410 5 461 4 338 3 632 3 089 2 395
Безработни мъже 2 699 3 049 3 267 3 656 3 209 2 478 2 079 1 701 1 374
Безработни жени 1 878 2 223 2 263 2 754 2 252 1 860 1 553 1 388 1 021
Живородени деца . 912 929 816 911 957 907 860 869
Умирания . 1 054 1 173 1 081 1 209 1 152 1 164 1 272 1 102
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 292 2 268 2 324 2 362 2 277 2 214 2 177 2 206 2 216
Загинали при пътни инциденти . 6 16 14 11 17 12 7 5
09.03.2020