Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Шумен


Ареал с център гр. Шумен
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 107 091 99 381 98 927 98 421 97 634 96 475 95 608 94 413 94 016
Население към 31.12. - мъже 51 355 48 029 47 769 47 549 47 202 46 629 46 244 45 656 45 415
Население към 31.12. - жени 55 736 51 352 51 158 50 872 50 432 49 846 49 364 48 757 48 601
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 238 4 441 4 430 4 436 4 369 4 317 4 230 4 003 3 935
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 138 8 316 8 424 8 523 8 494 8 509 8 595 8 582 8 660
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 850 5 088 4 654 4 228 4 122 4 048 3 946 3 953 4 018
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 343 6 763 6 651 6 315 5 676 5 082 4 537 3 965 3 556
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 47 493 42 812 42 512 42 284 41 937 41 456 40 955 40 262 39 907
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 14 160 14 230 14 173 14 023 13 915 13 563 13 585 13 584 13 556
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 530 10 063 10 360 10 875 11 365 11 710 11 899 12 185 12 439
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 339 7 668 7 723 7 737 7 756 7 790 7 861 7 879 7 945
Население с българско гражданство . . 98 803 98 198 97 524 96 570 95 253 94 186 92 745
Икономически активно население - общо 51 211 45 627 45 543 . . 41 656 40 340 40 455 40 036
Икономически активно население - мъже 27 034 23 938 24 038 . . 22 182 21 601 21 903 21 673
Икономически активно население - жени 24 177 21 689 21 505 . . 19 474 18 739 18 552 18 364
Безработни лица - общо 5 571 5 494 5 440 5 733 5 058 4 154 3 182 2 555 2 462
Безработни мъже 3 053 3 185 3 278 3 419 2 946 2 376 1 771 1 506 1 497
Безработни жени 2 518 2 309 2 162 2 314 2 112 1 778 1 411 1 049 964
Живородени деца . 964 927 952 865 871 841 707 757
Умирания . 1 358 1 459 1 383 1 450 1 427 1 351 1 823 1 454
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 175 2 184 2 139 2 124 2 105 2 004 2 126 2 101 2 172
Загинали при пътни инциденти . 8 6 6 6 3 13 14 13
09.03.2020