Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Русе


Ареал с център гр. Русе
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 195 850 187 050 185 649 184 663 183 326 181 866 180 442 179 077 177 286
Население към 31.12. - мъже 94 683 90 798 90 196 89 786 89 148 88 577 87 902 87 226 86 266
Население към 31.12. - жени 101 167 96 252 95 453 94 877 94 178 93 289 92 540 91 851 91 020
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 491 7 819 7 773 7 661 7 559 7 428 7 403 7 314 7 316
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 358 14 501 14 691 14 939 15 089 15 261 15 373 15 479 15 461
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 793 8 893 8 266 7 711 7 542 7 461 7 215 7 328 7 375
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 14 537 12 431 12 267 12 020 11 373 10 593 9 995 9 179 8 349
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 84 882 78 418 77 760 77 443 76 992 76 623 75 980 75 297 74 430
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 28 343 28 485 27 758 27 202 26 425 25 552 25 337 25 208 24 872
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 19 565 20 977 21 722 22 274 22 936 23 492 23 590 23 531 23 481
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 14 881 15 526 15 412 15 413 15 410 15 456 15 549 15 741 16 002
Население с българско гражданство . . 186 048 184 612 183 530 182 020 180 399 178 864 177 371
Икономически активно население - общо 94 554 83 416 86 832 . . 81 440 80 547 81 818 80 164
Икономически активно население - мъже 49 799 43 556 45 965 . . 43 427 43 314 44 216 43 244
Икономически активно население - жени 44 755 39 860 40 867 . . 38 013 37 233 37 603 36 920
Безработни лица - общо 7 137 7 114 7 975 8 348 7 410 5 669 4 653 3 660 2 678
Безработни мъже 3 942 4 213 4 565 4 719 4 328 3 297 2 691 1 990 1 556
Безработни жени 3 195 2 901 3 410 3 629 3 082 2 372 1 962 1 670 1 122
Живородени деца . 1 449 1 530 1 479 1 509 1 445 1 454 1 374 1 392
Умирания . 2 753 2 809 2 756 2 825 2 785 2 791 2 782 2 860
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 426 3 509 3 641 3 520 3 279 3 147 3 241 3 439 3 260
Загинали при пътни инциденти . 18 8 11 14 11 14 10 11
09.03.2020