Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Бургас


Ареал с център гр. Бургас
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 280 445 278 508 277 929 277 922 276 983 275 776 275 224 274 911 274 128
Население към 31.12. - мъже 135 339 135 582 135 165 134 904 133 865 132 922 132 460 132 093 131 534
Население към 31.12. - жени 145 106 142 926 142 764 143 018 143 118 142 854 142 764 142 818 142 594
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 15 841 14 563 14 370 14 167 13 757 13 657 13 506 13 595 13 484
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 25 988 25 482 26 151 26 911 27 776 28 113 28 708 29 192 29 553
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 14 285 13 495 12 898 12 495 12 544 12 652 12 504 12 662 12 854
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 19 589 16 710 15 971 15 115 14 026 13 187 12 408 11 682 11 205
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 123 770 123 123 122 596 122 388 121 478 120 358 119 574 118 601 117 443
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 38 735 40 252 40 146 39 629 39 033 38 023 37 906 37 519 36 899
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 24 337 25 882 26 397 27 679 28 803 29 984 30 605 31 513 32 248
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 17 900 19 001 19 400 19 538 19 566 19 802 20 013 20 147 20 442
Население с българско гражданство . . 276 659 275 767 275 055 273 867 272 123 271 010 270 144
Икономически активно население - общо 134 588 121 400 132 415 . . 118 278 117 430 119 527 117 829
Икономически активно население - мъже 70 483 64 572 69 725 . . 62 287 62 046 63 363 62 305
Икономически активно население - жени 64 105 56 828 62 690 . . 55 991 55 384 56 164 55 524
Безработни лица - общо 10 422 10 575 11 985 12 560 11 382 8 675 6 997 5 363 4 110
Безработни мъже 5 725 6 227 6 894 7 130 6 619 5 000 3 967 2 905 2 385
Безработни жени 4 697 4 348 5 091 5 430 4 763 3 675 3 030 2 458 1 726
Живородени деца . 2 854 2 687 2 715 2 725 2 697 2 651 2 606 2 434
Умирания . 3 520 3 514 3 471 3 567 3 591 3 521 3 661 3 559
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 5 973 6 141 6 345 6 251 6 261 5 601 5 619 6 053 5 917
Загинали при пътни инциденти . 33 19 16 19 22 13 20 10
09.03.2020