Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Бургас


град Бургас
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 193 564 199 484 199 083 199 364 198 725 203 017 202 766 202 694 202 434
Население към 31.12. - мъже 92 598 96 654 96 270 96 173 95 255 97 027 96 717 96 488 96 201
Население към 31.12. - жени 100 966 102 830 102 813 103 191 103 470 105 990 106 049 106 206 106 233
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 10 809 10 138 10 002 9 912 9 693 9 880 9 742 9 869 9 887
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 17 351 17 461 17 974 18 580 19 308 20 445 20 920 21 403 21 757
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 329 9 232 8 867 8 683 8 803 9 243 9 169 9 310 9 461
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 13 788 11 860 11 298 10 648 9 802 9 454 8 908 8 382 8 102
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 89 069 91 618 91 198 91 089 90 291 91 326 90 710 90 052 89 178
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 27 303 29 273 29 039 28 653 28 076 27 935 27 859 27 436 27 000
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 15 160 17 428 17 945 18 926 19 773 21 212 21 811 22 503 23 062
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 10 755 12 474 12 760 12 873 12 979 13 522 13 647 13 739 13 987
Население с българско гражданство . . 198 109 197 531 197 320 196 634 200 535 199 877 199 350
Икономически активно население - общо 97 818 94 249 99 554 . . 87 895 89 672 91 001 89 414
Икономически активно население - мъже 50 346 49 209 51 752 . . 45 578 46 633 47 416 46 434
Икономически активно население - жени 47 472 45 040 47 802 . . 42 317 43 039 43 585 42 980
Безработни лица - общо 6 365 6 418 7 712 8 003 6 985 5 192 4 424 3 309 2 228
Безработни мъже 3 386 3 775 4 287 4 426 4 043 2 959 2 473 1 706 1 250
Безработни жени 2 979 2 643 3 425 3 577 2 942 2 233 1 951 1 603 978
Живородени деца . 1 934 1 838 1 866 1 899 1 892 1 874 1 835 1 767
Умирания . 2 141 2 144 2 144 2 145 2 288 2 311 2 359 2 324
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 4 684 4 854 4 748 4 528 4 441 4 478 4 899 4 741
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 11 159 9 828 9 725 9 035 8 247 7 180 6 580 5 971
Загинали при пътни инциденти . 28 13 5 12 17 7 15 6
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 223 991 235 975 292 791 416 353 337 010 361 207 381 291 394 376
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 25 25 26 41.5 42 45 45 43
09.03.2020