Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град София


град София
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 1 174 515 1 208 097 1 213 542 1 221 292 1 228 282 1 231 981 1 236 047 1 238 438 1 241 675
Население към 31.12. - мъже 557 069 574 567 577 716 582 085 585 833 587 879 590 336 592 089 594 245
Население към 31.12. - жени 617 446 633 530 635 826 639 207 642 449 644 102 645 711 646 349 647 430
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 64 754 60 724 62 519 63 248 64 044 64 358 64 157 63 981 63 620
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 93 264 91 263 94 759 98 695 103 163 107 229 111 702 115 453 118 519
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 49 895 51 255 49 091 47 873 47 855 48 731 48 604 49 985 50 934
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 82 950 112 316 106 013 98 379 90 627 82 467 76 509 72 728 70 818
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 556 741 545 864 552 633 563 079 572 037 578 577 583 830 584 904 585 626
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 153 860 156 846 155 146 152 932 149 508 145 592 143 022 140 150 137 677
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 93 303 102 711 106 541 110 472 114 804 119 246 122 451 124 778 126 713
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 79 748 87 118 86 840 86 614 86 244 85 781 85 772 86 459 87 768
Население с българско гражданство . . 1 196 111 1 200 226 1 205 126 1 208 164 1 209 900 1 213 153 1 214 406
Икономически активно население - общо 596 349 607 174 598 384 . . 551 854 553 115 563 317 555 306
Икономически активно население - мъже 307 260 304 287 307 639 . . 286 334 288 807 295 486 291 364
Икономически активно население - жени 289 089 302 887 290 745 . . 265 520 264 308 267 831 263 942
Безработни лица - общо 38 351 38 863 46 953 49 057 42 896 32 477 27 250 20 481 13 849
Безработни мъже 20 325 22 668 25 744 26 830 24 684 18 565 15 319 10 629 7 845
Безработни жени 18 026 16 195 21 209 22 227 18 212 13 912 11 931 9 852 6 004
Живородени деца . 13 086 12 925 12 446 13 109 12 805 12 814 12 913 12 363
Умирания . 13 978 14 210 13 886 14 132 14 461 14 337 14 081 14 597
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 25 965 27 168 27 657 28 475 29 445 31 854 30 753 29 145
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 113 520 114 793 115 844 112 882 109 757 105 656 101 914 101 155
Загинали при пътни инциденти . 58 50 51 57 63 42 37 51
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 1 116 530 1 162 063 1 294 174 1 505 920 1 581 387 1 751 999 1 966 516 1 925 881
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 30 30 30 30 30 30 30 30
09.03.2020