Премини към основното съдържание

Търг за продажба на движими вещи - офис-оборудване и обзавеждане (22 броя) - частна държавна собственост на Национален статистически институт, стопанисвани от Териториално статистическо бюро - Югоизток