Премини към основното съдържание

Продажба на движими вещи (149 броя индивидуални принтери и периферни устройства) - частна държавна собственост на НСИ на първи по време кандидат-купувач“