Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Враца


Ареал с център гр. Враца
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 74 648 72 877 71 708 70 395 69 100 66 788 65 905
Население към 31.12. - мъже 35 976 35 858 35 201 34 483 33 817 32 587 32 122
Население към 31.12. - жени 38 672 37 019 36 507 35 912 35 283 34 201 33 783
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 320 3 092 3 012 2 819 2 676 2 605 2 617
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 789 6 361 6 245 6 249 6 165 6 082 6 009
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 063 3 768 3 578 3 335 3 277 3 125 3 010
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 739 3 571 3 360 3 206 2 981 2 771 2 622
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 32 690 31 678 31 072 30 254 29 537 28 008 27 383
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 635 11 647 11 377 11 102 10 727 10 255 10 209
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 6 674 7 540 7 891 8 232 8 524 8 728 8 818
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 738 5 220 5 173 5 198 5 213 5 214 5 237
Население с българско гражданство . . 72 632 71 444 70 114 68 809 66 479
Икономически активно население - общо 35 325 31 902 32 353 . . 27 691 25 840
Икономически активно население - мъже 18 488 16 359 17 321 . . 14 900 14 112
Икономически активно население - жени 16 837 15 543 15 032 . . 12 791 11 728
Безработни лица - общо 3 454 3 943 4 111 4 637 3 937 3 039 2 489
Безработни мъже 2 051 2 320 2 467 2 680 2 327 1 747 1 448
Безработни жени 1 403 1 623 1 644 1 957 1 610 1 292 1 041
Живородени деца . 590 552 492 516 509 542
Умирания . 1 047 1 134 938 1 085 1 062 1 017
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 899 1 901 1 840 1 788 1 648 1 575 1 560
Загинали при пътни инциденти . 6 4 4 12 6 9
03.08.2018