Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Велико Търново


Ареал с център гр. Велико Търново
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 88 442 88 417 88 286 88 278 87 771 87 259 87 181
Население към 31.12. - мъже 41 830 42 313 42 226 42 245 42 020 41 780 41 772
Население към 31.12. - жени 46 612 46 104 46 060 46 033 45 751 45 479 45 409
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 055 3 714 3 863 3 931 3 963 3 976 3 999
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 500 6 245 6 353 6 518 6 683 6 866 7 028
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 110 4 037 3 713 3 633 3 495 3 553 3 550
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 693 9 880 9 545 8 748 7 787 6 546 5 679
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 39 344 36 642 36 733 37 110 37 411 37 863 38 273
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 772 12 959 12 755 12 572 12 250 11 958 11 885
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 156 8 818 9 225 9 591 9 993 10 249 10 425
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 812 6 122 6 099 6 175 6 189 6 248 6 342
Население с българско гражданство . . 87 707 87 524 87 531 87 025 86 483
Икономически активно население - общо 40 720 42 430 38 519 . . 35 109 34 044
Икономически активно население - мъже 21 136 21 326 20 049 . . 18 744 18 381
Икономически активно население - жени 19 584 21 104 18 470 . . 16 365 15 663
Безработни лица - общо 4 455 4 998 5 394 6 187 5 422 4 701 3 917
Безработни мъже 2 554 2 802 3 184 3 638 3 163 2 718 2 275
Безработни жени 1 901 2 196 2 210 2 549 2 259 1 983 1 642
Живородени деца . 800 808 840 784 773 821
Умирания . 1 164 1 150 1 055 1 098 1 125 1 100
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 672 1 778 1 876 1 796 1 794 1 814 1 778
Загинали при пътни инциденти . 12 10 11 6 8 10
03.08.2018