Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Пазарджик


Ареал с център гр. Пазарджик
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 120 422 114 091 113 365 112 373 111 551 110 302 109 413
Население към 31.12. - мъже 58 720 56 234 55 806 55 213 54 728 54 027 53 538
Население към 31.12. - жени 61 702 57 857 57 559 57 160 56 823 56 275 55 875
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 6 102 5 730 5 734 5 683 5 561 5 373 5 328
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 11 395 10 851 10 912 11 075 11 125 11 276 11 309
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 422 5 729 5 392 5 119 5 193 5 119 5 128
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 408 6 760 6 402 6 003 5 520 5 046 4 725
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 53 319 49 530 49 027 48 324 47 601 46 740 45 931
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 16 145 15 984 16 001 16 001 15 918 15 733 15 880
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 837 11 428 11 663 11 911 12 239 12 583 12 601
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 794 8 079 8 234 8 257 8 394 8 432 8 511
Население с българско гражданство . . 113 653 112 887 111 773 110 902 109 621
Икономически активно население - общо 57 194 46 802 51 824 . . 46 878 45 347
Икономически активно население - мъже 30 547 25 217 27 767 . . 25 155 24 465
Икономически активно население - жени 26 647 21 585 24 057 . . 21 723 20 882
Безработни лица - общо 6 122 6 226 6 182 6 623 5 811 4 641 3 641
Безработни мъже 3 462 3 679 3 786 4 030 3 451 2 692 2 060
Безработни жени 2 660 2 547 2 396 2 593 2 360 1 949 1 581
Живородени деца . 1 125 1 088 1 132 1 070 1 041 1 021
Умирания . 1 502 1 490 1 521 1 524 1 592 1 542
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 729 1 873 2 024 2 019 1 905 1 843 1 957
Загинали при пътни инциденти . 14 7 26 11 15 8
03.08.2018