Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Ямбол


Ареал с център гр. Ямбол
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 101 648 97 271 96 312 95 289 94 306 92 949 91 829
Население към 31.12. - мъже 49 351 47 634 47 172 46 648 46 097 45 392 44 812
Население към 31.12. - жени 52 297 49 637 49 140 48 641 48 209 47 557 47 017
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 991 4 548 4 578 4 560 4 561 4 478 4 443
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 280 8 906 9 017 9 096 8 971 8 901 8 945
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 410 4 757 4 405 4 195 4 228 4 260 4 232
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 607 5 152 4 972 4 640 4 508 4 154 3 827
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 41 366 38 958 38 432 37 871 37 309 36 681 35 911
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 15 290 15 491 15 362 14 906 14 401 14 091 13 960
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 451 10 896 10 939 11 348 11 640 11 706 11 880
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 253 8 563 8 607 8 673 8 688 8 678 8 631
Население с българско гражданство . . 96 788 95 774 94 704 93 669 92 255
Икономически активно население - общо 46 416 40 657 42 232 . . 39 209 37 903
Икономически активно население - мъже 24 848 22 045 22 736 . . 21 234 20 632
Икономически активно население - жени 21 568 18 612 19 496 . . 17 975 17 271
Безработни лица - общо 5 194 5 219 5 282 5 446 5 030 3 985 3 045
Безработни мъже 2 900 3 072 3 228 3 273 2 951 2 304 1 718
Безработни жени 2 294 2 147 2 054 2 173 2 079 1 681 1 327
Живородени деца . 940 950 978 899 845 848
Умирания . 1 536 1 592 1 409 1 535 1 603 1 489
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 736 1 730 1 716 1 891 1 762 1 743 1 790
Загинали при пътни инциденти . 7 4 4 5 6 8
03.08.2018