Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Добрич


Ареал с център гр. Добрич
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 115 895 112 203 111 159 110 072 108 959 107 486 106 284
Население към 31.12. - мъже 55 848 54 685 54 093 53 468 52 811 51 996 51 340
Население към 31.12. - жени 60 047 57 518 57 066 56 604 56 148 55 490 54 944
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 823 5 248 5 167 5 028 4 765 4 685 4 490
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 10 298 9 980 10 122 10 270 10 355 10 257 10 318
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 187 5 691 5 253 4 941 4 822 4 820 4 797
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 936 6 351 6 143 5 789 5 503 5 125 4 876
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 50 548 48 197 47 618 47 057 46 353 45 487 44 410
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 17 030 17 224 17 019 16 599 16 197 15 806 15 732
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 881 11 936 12 221 12 644 13 233 13 618 13 728
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 192 7 576 7 616 7 744 7 731 7 688 7 933
Население с българско гражданство . . 111 736 110 643 109 477 108 249 106 724
Икономически активно население - общо 55 229 47 204 51 084 . . 45 628 44 139
Икономически активно население - мъже 29 017 25 298 27 031 . . 24 454 23 720
Икономически активно население - жени 26 212 21 906 24 053 . . 21 174 20 419
Безработни лица - общо 5 998 6 041 6 157 6 468 5 726 4 682 3 583
Безработни мъже 3 283 3 503 3 721 3 845 3 340 2 682 1 987
Безработни жени 2 715 2 538 2 436 2 623 2 386 2 000 1 596
Живородени деца . 1 081 1 022 940 882 889 838
Умирания . 1 575 1 628 1 563 1 586 1 638 1 509
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 194 2 226 2 169 2 099 1 902 1 873 1 952
Загинали при пътни инциденти . 11 10 5 10 11 12
03.08.2018