Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Видин


Ареал с център гр. Видин
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 68 321 65 256 64 247 63 011 61 764 59 784 58 481
Население към 31.12. - мъже 32 885 31 790 31 287 30 632 30 005 28 974 28 347
Население към 31.12. - жени 35 436 33 466 32 960 32 379 31 759 30 810 30 134
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 683 2 441 2 442 2 375 2 248 2 091 1 961
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 978 5 599 5 507 5 397 5 288 5 171 5 078
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 627 3 336 3 141 2 863 2 798 2 710 2 632
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 088 2 800 2 788 2 777 2 654 2 470 2 306
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 27 634 25 706 25 349 24 775 24 261 23 305 22 723
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 247 11 047 10 474 9 922 9 347 8 813 8 573
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 346 8 259 8 548 8 881 9 214 9 383 9 444
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 718 6 068 5 998 6 021 5 954 5 841 5 764
Население с българско гражданство . . 65 044 64 017 62 763 61 506 59 516
Икономически активно население - общо 29 571 25 265 25 964 . . 23 828 22 574
Икономически активно население - мъже 15 686 13 503 14 020 . . 13 068 12 477
Икономически активно население - жени 13 885 11 762 11 944 . . 10 760 10 097
Безработни лица - общо 3 383 3 659 3 884 4 349 4 025 3 335 2 678
Безработни мъже 1 967 2 092 2 349 2 572 2 353 1 966 1 579
Безработни жени 1 416 1 567 1 535 1 777 1 672 1 369 1 099
Живородени деца . 484 476 425 430 351 348
Умирания . 1 213 1 187 1 058 1 111 1 114 1 130
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 198 1 117 1 143 1 190 1 183 928 1 032
Загинали при пътни инциденти . 3 3 6 6 1 8
03.08.2018