Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Плевен


Ареал с център гр. Плевен
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 172 083 161 371 159 345 157 528 155 750 153 590 151 694
Население към 31.12. - мъже 83 036 78 514 77 405 76 366 75 382 74 234 73 229
Население към 31.12. - жени 89 047 82 857 81 940 81 162 80 368 79 356 78 465
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 100 7 466 7 390 7 138 7 081 7 002 6 934
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 400 14 117 14 284 14 496 14 496 14 507 14 599
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 179 8 098 7 508 7 117 6 956 6 834 6 701
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 10 776 8 248 7 959 7 684 7 433 6 990 6 658
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 71 169 65 247 64 147 63 066 61 908 60 674 59 363
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 25 908 25 335 24 599 23 882 23 147 22 291 21 989
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 17 626 18 584 19 352 20 005 20 535 21 133 21 332
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 13 925 14 276 14 106 14 140 14 194 14 159 14 118
Население с българско гражданство . . 160 565 158 518 156 588 154 775 152 576
Икономически активно население - общо 78 227 70 418 69 998 . . 65 871 63 513
Икономически активно население - мъже 41 668 36 344 37 369 . . 35 054 33 974
Икономически активно население - жени 36 559 34 074 32 629 . . 30 817 29 539
Безработни лица - общо 8 671 8 830 8 718 9 194 8 303 6 569 5 091
Безработни мъже 4 858 5 175 5 307 5 525 4 849 3 766 2 842
Безработни жени 3 813 3 655 3 411 3 669 3 454 2 803 2 249
Живородени деца . 1 492 1 431 1 357 1 407 1 408 1 369
Умирания . 2 607 2 673 2 418 2 498 2 478 2 463
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 260 3 490 3 494 3 344 3 184 3 028 2 996
Загинали при пътни инциденти . 15 16 15 6 24 12
03.08.2018