Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Хасково


град Хасково
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 76 431 75 641 75 334 74 826 73 819 72 336 71 686
Население към 31.12. - мъже 36 307 36 228 36 085 35 840 35 291 34 536 34 189
Население към 31.12. - жени 40 124 39 413 39 249 38 986 38 528 37 800 37 497
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 050 3 761 3 799 3 733 3 584 3 399 3 288
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 524 7 253 7 276 7 349 7 343 7 340 7 384
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 225 3 976 3 784 3 519 3 489 3 451 3 413
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 931 3 864 3 691 3 582 3 459 3 301 3 151
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 35 053 34 101 33 726 33 228 32 412 31 260 30 684
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 266 11 007 11 046 11 120 10 951 10 661 10 555
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 799 6 580 6 845 7 104 7 433 7 767 7 987
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 583 5 099 5 167 5 191 5 148 5 157 5 224
Население с българско гражданство . . 75 434 75 109 74 526 73 448 71 933
Икономически активно население - общо 37 564 36 161 35 957 . . 32 119 30 902
Икономически активно население - мъже 19 439 18 600 18 577 . . 16 872 16 263
Икономически активно население - жени 18 125 17 561 17 380 . . 15 247 14 639
Безработни лица - общо 3 979 3 996 4 001 4 191 3 641 2 941 2 205
Безработни мъже 2 145 2 310 2 406 2 521 2 119 1 661 1 184
Безработни жени 1 834 1 686 1 595 1 670 1 522 1 280 1 021
Живородени деца . 749 714 670 653 661 611
Умирания . 815 810 855 945 902 903
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 683 1 747 1 761 1 662 1 612 1 671
Студенти (ниво ISCED 5-6) . . 146 215 289 257 266
Загинали при пътни инциденти . 6 7 8 7 5 5
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 32 026 26 074 29 006 30 578 27 326 30 935
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 13 13 14 13 13 13
03.08.2018