Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Добрич


град Добрич
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 92 031 90 375 89 627 88 807 87 817 86 292 85 402
Население към 31.12. - мъже 43 984 43 694 43 264 42 807 42 211 41 383 40 895
Население към 31.12. - жени 48 047 46 681 46 363 46 000 45 606 44 909 44 507
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 621 4 119 4 033 3 964 3 794 3 742 3 607
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 8 008 7 789 7 897 8 002 8 048 8 007 8 083
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 901 4 534 4 175 3 956 3 817 3 789 3 752
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 558 5 174 4 973 4 611 4 368 3 986 3 787
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 42 011 40 538 40 023 39 479 38 718 37 647 36 680
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 745 14 029 13 938 13 666 13 403 13 061 13 011
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 505 8 816 9 143 9 558 10 065 10 459 10 643
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 682 5 376 5 445 5 571 5 604 5 601 5 839
Население с българско гражданство . . 90 016 89 233 88 387 87 328 85 782
Икономически активно население - общо 46 176 41 660 43 473 . . 38 879 37 469
Икономически активно население - мъже 23 947 21 941 22 647 . . 20 514 19 782
Икономически активно население - жени 22 229 19 719 20 826 . . 18 365 17 687
Безработни лица - общо 4 925 4 932 4 906 5 115 4 335 3 589 2 697
Безработни мъже 2 653 2 855 2 958 3 081 2 535 2 032 1 452
Безработни жени 2 272 2 077 1 948 2 034 1 800 1 557 1 245
Живородени деца . 855 803 753 709 719 663
Умирания . 1 066 1 100 1 042 1 091 1 107 1 058
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 807 1 730 1 705 1 537 1 552 1 611
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 1 118 1 155 1 093 890 716 634
Загинали при пътни инциденти . 2 4 1 4 5 1
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 35 807 40 858 44 552 42 737 43 458 46 019
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 15 15 15 17 18 18
03.08.2018