Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Сливен


град Сливен
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 92 478 91 042 90 404 89 723 89 065 87 895 87 322
Население към 31.12. - мъже 44 448 43 896 43 513 43 121 42 768 42 099 41 783
Население към 31.12. - жени 48 030 47 146 46 891 46 602 46 297 45 796 45 539
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 448 5 048 4 931 4 812 4 665 4 660 4 645
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 723 9 565 9 700 9 792 9 834 9 794 9 834
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 300 4 985 4 683 4 498 4 468 4 420 4 470
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 474 5 251 5 025 4 795 4 551 4 223 3 988
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 40 259 39 372 38 775 38 220 37 720 36 886 36 217
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 935 13 027 13 072 12 925 12 743 12 473 12 410
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 311 8 143 8 377 8 673 9 025 9 274 9 533
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 028 5 651 5 841 6 008 6 059 6 165 6 225
Население с българско гражданство . . 90 696 90 059 89 297 88 556 87 311
Икономически активно население - общо 44 476 38 900 42 034 . . 38 013 36 774
Икономически активно население - мъже 23 277 20 050 21 861 . . 20 095 19 455
Икономически активно население - жени 21 199 18 850 20 173 . . 17 918 17 319
Безработни лица - общо 4 792 4 777 4 749 4 955 4 370 3 482 2 623
Безработни мъже 2 601 2 774 2 862 2 985 2 557 1 981 1 421
Безработни жени 2 191 2 003 1 887 1 970 1 813 1 501 1 202
Живородени деца . 1 046 927 916 897 956 968
Умирания . 1 106 1 052 1 056 1 125 1 159 1 141
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 1 986 1 930 2 015 1 781 1 750 1 745
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 733 795 871 952 955 974
Загинали при пътни инциденти . 29 15 10 9 17 11
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 48 232 59 970 68 442 78 166 74 853 57 752
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 13 14 15 21.5 23 23
03.08.2018