Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Видин


град Видин
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 48 859 47 382 46 877 46 068 45 327 43 595 42 801
Население към 31.12. - мъже 23 485 23 099 22 828 22 432 22 081 21 153 20 759
Население към 31.12. - жени 25 374 24 283 24 049 23 636 23 246 22 442 22 042
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 241 2 021 2 037 1 982 1 880 1 763 1 629
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 877 4 615 4 527 4 432 4 351 4 261 4 217
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 925 2 729 2 555 2 358 2 318 2 224 2 146
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 299 2 217 2 209 2 188 2 096 1 958 1 843
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 22 160 21 146 20 845 20 351 19 914 18 850 18 347
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 7 769 7 663 7 415 7 179 6 915 6 519 6 422
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 3 541 4 331 4 627 4 912 5 175 5 356 5 539
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 047 2 660 2 662 2 666 2 678 2 664 2 658
Население с българско гражданство . . 47 238 46 715 45 899 45 152 43 417
Икономически активно население - общо 23 160 21 156 20 748 . . 18 060 16 981
Икономически активно население - мъже 12 046 11 100 10 943 . . 9 813 9 286
Икономически активно население - жени 11 114 10 056 9 805 . . 8 247 7 695
Безработни лица - общо 2 471 2 715 2 861 3 267 2 907 2 494 2 025
Безработни мъже 1 439 1 542 1 717 1 964 1 730 1 474 1 199
Безработни жени 1 032 1 173 1 144 1 303 1 177 1 020 826
Живородени деца . 401 393 350 355 300 271
Умирания . 596 596 536 546 563 575
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 929 968 1 008 1 030 795 902
Студенти (ниво ISCED 5-6 ) . 0 0 0 0 0 0
Загинали при пътни инциденти . 3 3 4 6 1 7
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 32 850 36 024 36 674 33 330 35 173 35 602
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . . . . . . .
03.08.2018