Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Русе


град Русе
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 155 818 149 134 148 350 147 817 147 055 145 765 144 936
Население към 31.12. - мъже 75 104 72 118 71 801 71 647 71 315 70 758 70 367
Население към 31.12. - жени 80 714 77 016 76 549 76 170 75 740 75 007 74 569
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 085 6 466 6 455 6 348 6 303 6 221 6 205
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 12 309 11 745 11 931 12 198 12 385 12 564 12 740
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 8 027 7 276 6 770 6 294 6 147 6 071 5 839
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 12 337 10 529 10 427 10 251 9 708 9 002 8 448
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 70 371 64 806 64 350 64 177 63 904 63 476 63 070
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 22 024 22 167 21 755 21 367 20 837 20 097 19 966
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 13 704 15 135 15 691 16 173 16 743 17 257 17 477
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 9 961 11 010 10 971 11 009 11 028 11 077 11 191
Население с българско гражданство . . 148 216 147 411 146 796 145 898 144 473
Икономически активно население - общо 78 347 70 267 72 260 . . 66 834 66 317
Икономически активно население - мъже 40 798 36 263 37 826 . . 35 354 35 326
Икономически активно население - жени 37 549 34 004 34 434 . . 31 480 30 991
Безработни лица - общо 5 216 5 045 5 803 6 009 5 202 3 926 3 255
Безработни мъже 2 807 2 990 3 241 3 346 3 038 2 285 1 866
Безработни жени 2 409 2 055 2 562 2 663 2 164 1 641 1 389
Живородени деца . 1 200 1 264 1 188 1 254 1 200 1 207
Умирания . 1 926 1 991 1 961 2 016 1 934 1 967
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 2 992 3 096 2 994 2 776 2 688 2 770
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 9 226 10 459 10 016 9 671 8 625 7 825
Загинали при пътни инциденти . 13 5 11 12 11 10
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 116 947 128 557 143 272 125 996 129 752 134 091
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 35 37 38 37.5 38 38
03.08.2018