Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Бургас


град Бургас
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 193 564 199 484 199 083 199 364 198 725 203 017 202 766
Население към 31.12. - мъже 92 598 96 654 96 270 96 173 95 255 97 027 96 717
Население към 31.12. - жени 100 966 102 830 102 813 103 191 103 470 105 990 106 049
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 10 809 10 138 10 002 9 912 9 693 9 880 9 742
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 17 351 17 461 17 974 18 580 19 308 20 445 20 920
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 329 9 232 8 867 8 683 8 803 9 243 9 169
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 13 788 11 860 11 298 10 648 9 802 9 454 8 908
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 89 069 91 618 91 198 91 089 90 291 91 326 90 710
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 27 303 29 273 29 039 28 653 28 076 27 935 27 859
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 15 160 17 428 17 945 18 926 19 773 21 212 21 811
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 10 755 12 474 12 760 12 873 12 979 13 522 13 647
Население с българско гражданство . . 198 109 197 531 197 320 196 634 200 535
Икономически активно население - общо 97 818 94 249 99 554 . . 87 895 89 672
Икономически активно население - мъже 50 346 49 209 51 752 . . 45 578 46 633
Икономически активно население - жени 47 472 45 040 47 802 . . 42 317 43 039
Безработни лица - общо 6 365 6 418 7 712 8 003 6 985 5 192 4 424
Безработни мъже 3 386 3 775 4 287 4 426 4 043 2 959 2 473
Безработни жени 2 979 2 643 3 425 3 577 2 942 2 233 1 951
Живородени деца . 1 934 1 838 1 866 1 899 1 892 1 874
Умирания . 2 141 2 144 2 144 2 145 2 288 2 311
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 4 684 4 854 4 748 4 528 4 441 4 478
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 11 159 9 828 9 725 9 035 8 247 7 180
Загинали при пътни инциденти . 28 13 5 12 17 7
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 223 991 235 975 292 791 416 353 337 010 361 207
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 25 25 26 41.5 42 45
03.08.2018