Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град София


град София
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 1 174 515 1 208 097 1 213 542 1 221 292 1 228 282 1 231 981 1 236 047
Население към 31.12. - мъже 557 069 574 567 577 716 582 085 585 833 587 879 590 336
Население към 31.12. - жени 617 446 633 530 635 826 639 207 642 449 644 102 645 711
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 64 754 60 724 62 519 63 248 64 044 64 358 64 157
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 93 264 91 263 94 759 98 695 103 163 107 229 111 702
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 49 895 51 255 49 091 47 873 47 855 48 731 48 604
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 82 950 112 316 106 013 98 379 90 627 82 467 76 509
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 556 741 545 864 552 633 563 079 572 037 578 577 583 830
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 153 860 156 846 155 146 152 932 149 508 145 592 143 022
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 93 303 102 711 106 541 110 472 114 804 119 246 122 451
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 79 748 87 118 86 840 86 614 86 244 85 781 85 772
Население с българско гражданство . . 1 196 111 1 200 226 1 205 126 1 208 164 1 209 900
Икономически активно население - общо 596 349 607 174 598 384 . . 551 854 553 115
Икономически активно население - мъже 307 260 304 287 307 639 . . 286 334 288 807
Икономически активно население - жени 289 089 302 887 290 745 . . 265 520 264 308
Безработни лица - общо 38 351 38 863 46 953 49 057 42 896 32 477 27 250
Безработни мъже 20 325 22 668 25 744 26 830 24 684 18 565 15 319
Безработни жени 18 026 16 195 21 209 22 227 18 212 13 912 11 931
Живородени деца . 13 086 12 925 12 446 13 109 12 805 12 814
Умирания . 13 978 14 210 13 886 14 132 14 461 14 337
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини . 25 965 27 168 27 657 28 475 29 445 31 854
Студенти (ниво ISCED 5-6) . 113 520 114 793 115 844 112 882 109 757 105 656
Загинали при пътни инциденти . 58 50 51 57 63 42
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон . 1 116 530 1 162 063 1 294 174 1 505 920 1 581 387 1 751 999
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) . 30 30 30 30 30 30
03.08.2018