Премини към основното съдържание

Предварителни обществени консултации по подготовката на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година

Националният статистически институт (НСИ) започна подготовката за изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на ЕП и на Съвета относно преброяване на населението и жилищния фонд с разработването на нормативната база на предстоящото преброяване през 2021 година.

НСИ кани всички заинтересовани страни да дадат своите становища и предложения по концепцията на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд 2021, описана по-подробно в консултационния документ.

Очакваме да изпращате Вашите становища и предложения на електронен адрес: [email protected] или на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3626 (Порталът за обществени консултации изисква регистрация) до 9 август 2018 г. вкл., след което те ще бъдат обобщени и публикувани под формата на справка на сайта на НСИ и на Портала за обществени консултации.

Лице за контакт и допълнителни въпроси:
Магдалена Костова, тел.: 02 9857 411, моб. тел.: 0882600018.