Премини към основното съдържание

Търг за продажба на движими вещи – моторни превозни средства (17 броя употребявани автомобили) – частна държавна собственост на Националния статистически институт (НСИ)