Премини към основното съдържание

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект - обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на втория етаж в сградата на ТСБ - Север, гр. Габрово