Премини към основното съдържание

Последващ търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – моторни превозни средства (10 броя употребявани автомобили) – частна държавна собственост на Националния статистически институт (НСИ)