Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Враца


Ареал с център гр. Враца
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 74 648 72 877 71 708
Население към 31.12. - мъже 35 976 35 858 35 201
Население към 31.12. - жени 38 672 37 019 36 507
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 320 3 092 3 012
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 789 6 361 6 245
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 063 3 768 3 578
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 739 3 571 3 360
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 32 690 31 678 31 072
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 635 11 647 11 377
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 6 674 7 540 7 891
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 738 5 220 5 173
Население с българско гражданство . 72 632 71 444
Икономически активно население - общо 35 325 31 902 32 353
Икономически активно население - мъже 18 488 16 359 17 321
Икономически активно население - жени 16 837 15 543 15 032
Безработни лица - общо 3 454 3 943 4 111
Безработни мъже 2 051 2 320 2 467
Безработни жени 1 403 1 623 1 644
Живородени деца 590 552 492
Умирания 1 047 1 134 938
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 899 1 901 1 840
Загинали при пътни инциденти 6 4 4
12.04.2016