Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Благоевград


Ареал с център гр. Благоевград
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 97 335 96 520 96 084
Население към 31.12. - мъже 46 937 46 540 46 376
Население към 31.12. - жени 50 398 49 980 49 708
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 709 4 395 4 418
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 835 7 592 7 812
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 059 4 733 4 101
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 414 9 777 9 272
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 44 700 42 000 42 026
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 840 13 223 13 434
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 961 8 481 8 584
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 817 6 319 6 437
Население с българско гражданство . 95 464 94 779
Икономически активно население - общо 46 485 43 797 43 404
Икономически активно население - мъже 24 105 22 006 22 637
Икономически активно население - жени 22 380 21 791 20 767
Безработни лица - общо 4 577 5 272 5 530
Безработни мъже 2 699 3 049 3 267
Безработни жени 1 878 2 223 2 263
Живородени деца 912 929 816
Умирания 1 054 1 173 1 081
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 292 2 268 2 324
Загинали при пътни инциденти 6 16 14
12.04.2016