Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Хасково


Ареал с център гр. Хасково
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 95 729 93 305 92 788
Население към 31.12. - мъже 45 838 44 959 44 702
Население към 31.12. - жени 49 891 48 346 48 086
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 836 4 555 4 551
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 139 8 805 8 877
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 169 4 835 4 583
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 076 4 845 4 629
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 42 207 40 494 40 054
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 055 13 595 13 652
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 388 8 928 9 133
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 859 7 248 7 309
Население с българско гражданство . 93 054 92 507
Икономически активно население - общо 45 216 41 732 42 623
Икономически активно население - мъже 23 741 21 825 22 322
Икономически активно население - жени 21 475 19 907 20 301
Безработни лица - общо 4 898 4 979 5 014
Безработни мъже 2 695 2 896 3 032
Безработни жени 2 203 2 083 1 982
Живородени деца 905 858 841
Умирания 1 176 1 159 1 187
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 865 1 954 1 954
Загинали при пътни инциденти 6 7 8
12.04.2016