Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Шумен


Ареал с център гр. Шумен
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 107 091 99 381 98 927
Население към 31.12. - мъже 51 355 48 029 47 769
Население към 31.12. - жени 55 736 51 352 51 158
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 238 4 441 4 430
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 138 8 316 8 424
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 850 5 088 4 654
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 343 6 763 6 651
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 47 493 42 812 42 512
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 14 160 14 230 14 173
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 530 10 063 10 360
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 339 7 668 7 723
Население с българско гражданство . 98 803 98 198
Икономически активно население - общо 51 211 45 627 45 543
Икономически активно население - мъже 27 034 23 938 24 038
Икономически активно население - жени 24 177 21 689 21 505
Безработни лица - общо 5 571 5 494 5 440
Безработни мъже 3 053 3 185 3 278
Безработни жени 2 518 2 309 2 162
Живородени деца 964 927 952
Умирания 1 358 1 459 1 383
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 175 2 184 2 139
Загинали при пътни инциденти 8 6 6
12.04.2016