Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Плевен


Ареал с център гр. Плевен
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 172 083 161 371 159 345
Население към 31.12. - мъже 83 036 78 514 77 405
Население към 31.12. - жени 89 047 82 857 81 940
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 8 100 7 466 7 390
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 400 14 117 14 284
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 179 8 098 7 508
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 10 776 8 248 7 959
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 71 169 65 247 64 147
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 25 908 25 335 24 599
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 17 626 18 584 19 352
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 13 925 14 276 14 106
Население с българско гражданство . 160 565 158 518
Икономически активно население - общо 78 227 70 418 69 998
Икономически активно население - мъже 41 668 36 344 37 369
Икономически активно население - жени 36 559 34 074 32 629
Безработни лица - общо 8 671 8 830 8 718
Безработни мъже 4 858 5 175 5 307
Безработни жени 3 813 3 655 3 411
Живородени деца 1 492 1 431 1 357
Умирания 2 607 2 673 2 418
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 260 3 490 3 494
Загинали при пътни инциденти 15 16 15
12.04.2016