Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация Пловдив


Ареал с център гр. Пловдив
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 554 945 544 910 544 086
Население към 31.12. - мъже 266 646 262 691 262 034
Население към 31.12. - жени 288 299 282 219 282 052
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 28 656 26 888 27 099
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 47 782 47 129 48 174
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 26 720 26 052 24 633
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 39 806 36 071 34 872
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 246 574 236 411 235 582
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 72 586 73 465 73 659
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 51 282 54 649 55 542
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 41 539 44 245 44 525
Население с българско гражданство . 541 573 540 467
Икономически активно население - общо 258 607 231 242 243 100
Икономически активно население - мъже 134 607 119 457 126 164
Икономически активно население - жени 124 000 111 785 116 936
Безработни лица - общо 14 417 14 338 16 392
Безработни мъже 7 787 8 391 9 174
Безработни жени 6 630 5 947 7 218
Живородени деца 5 597 5 426 5 255
Умирания 6 938 7 232 6 894
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 10 512 10 936 11 370
Загинали при пътни инциденти 55 55 45
12.04.2016