Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Ямбол


град Ямбол
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 75 742 73 268 72 778
Население към 31.12. - мъже 36 541 35 706 35 466
Население към 31.12. - жени 39 201 37 562 37 312
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 018 3 602 3 626
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 385 7 057 7 144
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 364 3 835 3 520
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 417 4 098 3 955
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 33 643 31 937 31 505
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 872 11 344 11 408
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 778 6 588 6 722
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 265 4 807 4 898
Население с българско гражданство . 72 993 72 485
Икономически активно население - общо 37 362 33 854 34 504
Икономически активно население - мъже 19 691 18 070 18 280
Икономически активно население - жени 17 671 15 784 16 224
Безработни лица - общо 3 999 3 946 3 896
Безработни мъже 2 193 2 320 2 383
Безработни жени 1 806 1 626 1 513
Живородени деца 759 759 791
Умирания 873 930 822
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 471 1 455 1 576
Студенти (ниво ISCED 5-6) 551 733 827
Загинали при пътни инциденти 3 3 1
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 34 640 35 767 34 814
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 13 13 13
12.04.2016