Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Сливен


град Сливен
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 92 478 91 042 90 404
Население към 31.12. - мъже 44 448 43 896 43 513
Население към 31.12. - жени 48 030 47 146 46 891
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 448 5 048 4 931
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 723 9 565 9 700
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 300 4 985 4 683
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 474 5 251 5 025
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 40 259 39 372 38 775
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 935 13 027 13 072
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 311 8 143 8 377
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 028 5 651 5 841
Население с българско гражданство . 90 696 90 059
Икономически активно население - общо 44 476 38 900 42 034
Икономически активно население - мъже 23 277 20 050 21 861
Икономически активно население - жени 21 199 18 850 20 173
Безработни лица - общо 4 792 4 777 4 749
Безработни мъже 2 601 2 774 2 862
Безработни жени 2 191 2 003 1 887
Живородени деца 1 046 927 916
Умирания 1 106 1 052 1 056
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 986 1 930 2 015
Студенти (ниво ISCED 5-6) 733 795 871
Загинали при пътни инциденти 29 15 10
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 48 232 59 970 68 442
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 13 14 15
12.04.2016