Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Русе


град Русе
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 155 818 149 134 148 350
Население към 31.12. - мъже 75 104 72 118 71 801
Население към 31.12. - жени 80 714 77 016 76 549
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 085 6 466 6 455
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 12 309 11 745 11 931
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 8 027 7 276 6 770
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 12 337 10 529 10 427
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 70 371 64 806 64 350
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 22 024 22 167 21 755
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 13 704 15 135 15 691
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 9 961 11 010 10 971
Население с българско гражданство . 148 216 147 411
Икономически активно население - общо 78 347 70 267 72 260
Икономически активно население - мъже 40 798 36 263 37 826
Икономически активно население - жени 37 549 34 004 34 434
Безработни лица - общо 5 216 5 045 5 803
Безработни мъже 2 807 2 990 3 241
Безработни жени 2 409 2 055 2 562
Живородени деца 1 200 1 264 1 188
Умирания 1 926 1 991 1 961
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 992 3 096 2 994
Студенти (ниво ISCED 5-6) 9 226 10 459 10 016
Загинали при пътни инциденти 13 5 11
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 116 947 128 557 143 272
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 35 37 38
12.04.2016