Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Плевен


град Плевен
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 110 520 105 673 104 416
Население към 31.12. - мъже 53 036 51 066 50 374
Население към 31.12. - жени 57 484 54 607 54 042
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 136 4 709 4 670
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 324 8 614 8 697
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 638 5 125 4 711
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 064 5 499 5 179
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 50 707 47 433 46 494
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 17 302 16 967 16 696
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 085 10 232 10 899
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 264 7 094 7 070
Население с българско гражданство . 105 004 103 741
Икономически активно население - общо 55 687 55 027 50 653
Икономически активно население - мъже 29 177 27 716 26 481
Икономически активно население - жени 26 510 27 311 24 172
Безработни лица - общо 5 935 5 851 5 720
Безработни мъже 3 237 3 414 3 464
Безработни жени 2 698 2 437 2 256
Живородени деца 906 896 814
Умирания 1 211 1 318 1 228
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 755 2 772 2 620
Студенти (ниво ISCED 5-6) 1 717 1 718 2 025
Загинали при пътни инциденти 11 11 10
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 67 774 69 026 78 614
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15 21 21
12.04.2016