Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град София


град София
брой
Променлива 2010 2011 2012
Население към 31.12. - общо 1 174 515 1 208 097 1 213 542
Население към 31.12. - мъже 557 069 574 567 577 716
Население към 31.12. - жени 617 446 633 530 635 826
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 64 754 60 724 62 519
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 93 264 91 263 94 759
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 49 895 51 255 49 091
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 82 950 112 316 106 013
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 556 741 545 864 552 633
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 153 860 156 846 155 146
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 93 303 102 711 106 541
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 79 748 87 118 86 840
Население с българско гражданство . 1 196 111 1 200 226
Икономически активно население - общо 596 349 607 174 598 384
Икономически активно население - мъже 307 260 304 287 307 639
Икономически активно население - жени 289 089 302 887 290 745
Безработни лица - общо 38 351 38 863 46 953
Безработни мъже 20 325 22 668 25 744
Безработни жени 18 026 16 195 21 209
Живородени деца 13 086 12 925 12 446
Умирания 13 978 14 210 13 886
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 25 965 27 168 27 657
Студенти (ниво ISCED 5-6) 113 520 114 793 115 844
Загинали при пътни инциденти 58 50 51
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 1 116 530 1 162 063 1 294 174
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 30 30 30
12.04.2016