Контакти за методологически въпроси по Интрастат


ИНТРАСТАТ
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
  телефон e-mail
Централно управление на НСИ
отдел "Статистика на външната търговия"
1 Силвия Кавгаджийска началник отдел 02/9857 653 [email protected]
2 Антоанета Димитрова държавен експерт 02/9857 481 [email protected]
3 Ерма Петрова държавен експерт 02/9857 145 [email protected]
4 Людмила Вичева главен експерт 02/9857 450 [email protected]
5 Николай Вълков главен експерт 02/9857 481 [email protected]
6 Снежанка Божинова главен експерт 02/9857 263 [email protected]
Териториални статистически бюра
1 Благоевград Катя Иванова Василева 073/88 965 33  
2 Бургас Радка Димова Стайкова 056/85 19 25  
3 Варна Мартина Борисова Патрикова 052/575 217  
4 Велико Търново Мария Димитрова Илиева 062/614 514  
5 Видин Вилян Евдокимов Яков 094/609 267  
6 Враца Мариета Христова Атанасова 092/668 669  
7 Габрово Невена Димитрова Денева 066/ 819 727  
8 Добрич Михаил Русев Гюров 058/655 316  
9 Кърджали Марина Атанасова Бейчева 0361/67047  
10 Кюстендил Катя Андонова Мирчева 078/559 642  
11 Ловеч Станислав Денчев Савчев 068/686 065  
12 Монтана Илия Иванов Илиев 096/39 18 17  
096/39 18 12  
13 Пазарджик Атанаска Георгиева Иванова 034/40 27 22  
14 Перник Мая Йорданова Симеонова 076/688 657  
076/688 667  
15 Плевен Павлина Кирилова Спасова 064/890 426  
16 Пловдив Ирена Иванова Данова 032/65 87 38  
17 Разград Милена Найденова Рашкова 084/61 61 29  
18 Русе Йорданка Василева Костова 082/811 414  
19 Силистра Мария Иванова Пенева 086/818 314  
20 Сливен Веска Йорданова Иванова 044/613 424  
21 Смолян Николай Романов Славов 0301/67 412  
22 София град Бояна Стоянова Иванова 02/9857 444  
23 Софийска област Веселка Славчева Петкова 02/97 087 57  
24 Стара Загора Нели Стайчева Петрова 042/619 423  
25 Търговище Людмила Ивановна Милева 0601/69 430  
26 Хасково Наско Грудев Нанев 038/608 888  
27 Шумен Вера Василева Жечеве 054/850 627  
28 Ямбол Величка Събева Кръстева 046/68 63 15  

* Списъкът подлежи на периодична актуализация

 

Страници

Страници