Бруто образуване на основен капитал – равнища на цени за година t-1ИНДЕКСИ НА ОТНОСИТЕЛНИ РАВНИЩА НА ЦЕНИ ЗА ОСНОВНИ ГРУПИ КАПИТАЛОВИ СТОКИ, 2015*, ЕС28=100
Страни Инвестиции Машини и оборудване Метални продукти и оборудване Електрическо и оптично оборудване Транспортни средства Софтуер
ЕС28 100 100 100 100 100 100
Норвегия 145 121 119 104 148 111
Швейцария 143 115 129 108 106 106
Исландия 136 125 118 137 129 113
Швеция 134 111 114 100 118 112
Финландия 127 111 109 107 120 108
Дания 126 116 113 105 130 103
Германия 114 98 100 97 96 99
Франция 114 101 98 100 105 99
Австрия 105 104 103 101 108 105
Нидерландия 105 102 105 99 99 113
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 105 103 102 106 103 91
Евро зона 19 102 100 101 100 100 102
Люксембург 101 101 103 102 98 100
Белгия 99 103 104 102 105 104
Ирландия 94 103 100 110 101 101
Малта 87 100 96 123 96 102
Италия 87 97 101 95 93 107
Испания 83 100 100 100 101 106
Естония 83 94 94 99 87 104
Кипър 81 99 104 108 89 102
Словакия 80 96 99 98 90 96
Словения 79 94 95 101 87 103
Гърция 79 96 95 96 97 104
Латвия 78 95 97 97 91 100
Чешка република 76 92 91 97 89 97
Литва 75 93 94 97 89 104
Полша 75 89 88 93 87 92
Португалия 73 110 105 111 117 104
Унгария 68 90 90 93 88 101
Сърбия 66 100 98 105 98 96
Хърватия 65 92 91 99 89 95
България 65 90 88 98 87 97
Черна Гора 64 94 93 104 87 113
Румъния 62 97 97 97 98 104
Босна и Херцеговина 59 102 104 117 87 101
Турция 58 95 90 101 98 90
БЮР Македония 56 92 87 102 89 103
Албания 55 96 96 100 91 96
Коефициенти на вариация:
Евро зона19 16.3 4.8 4.2 6.5 9.3 3.7
ЕС-28 21.7 6.8 6.7 6.1 11.4 5.0
Всички страни 37 28.7 8.5 9.2 8.0 14.1 5.7

Източник: Eurostat, Statistics explained, "Comparative price levels for investments", публикуван на страницата на Евростат, от 13 декември 2016 г.
* предварителни данни
ИНДЕКСИ НА ОТНОСИТЕЛНИ РАВНИЩА НА ЦЕНИ ЗА ОСНОВНИ ГРУПИ КАПИТАЛОВИ СТОКИ, 2015*, ЕС28=100
Страни Инвестиции Строителство Жилищни сгради Не-жилищни сгради Гражданско строителство
ЕС28 100 100 100 100 100
Норвегия 145 155 169 166 145
Швейцария 143 187 188 198 171
Исландия 136 154 173 149 149
Швеция 134 164 166 177 144
Финландия 127 140 132 144 151
Дания 126 144 151 150 129
Германия 114 131 137 123 127
Франция 114 123 116 129 128
Австрия 105 109 116 103 110
Нидерландия 105 108 114 109 101
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 105 110 97 119 123
Евро зона 19 102 104 104 104 103
Люксембург 101 103 106 95 117
Белгия 99 99 99 99 99
Ирландия 94 90 91 90 91
Малта 87 79 64 88 95
Италия 87 80 74 82 88
Испания 83 72 69 72 79
Естония 83 76 67 78 90
Кипър 81 70 64 72 82
Словакия 80 69 55 77 81
Словения 79 69 53 72 89
Гърция 79 67 63 70 73
Латвия 78 67 61 70 74
Чешка република 76 65 59 63 81
Литва 75 64 59 58 84
Полша 75 66 54 64 89
Португалия 73 54 51 54 62
Унгария 68 53 46 52 65
Сърбия 66 46 34 53 53
Хърватия 65 51 44 50 64
България 65 49 35 45 68
Черна Гора 64 48 38 49 61
Румъния 62 42 35 43 50
Босна и Херцеговина 59 38 32 41 45
Турция 58 38 29 41 51
БЮР Македония 56 40 29 43 54
Албания 55 41 35 52 40
Коефициенти на вариация:
Евро зона19 16.3 27.6 33.2 26.6 22.5
ЕС-28 21.7 36.6 43.6 38.2 27.0
Всички страни 37 28.7 46.9 56.1 47.3 36.2

Източник: Eurostat, Statistics explained, "Comparative price levels for investments", публикуван на страницата на Евростат, от 13 декември 2016 г.
* предварителни данни
15.12.2016

Страници

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.

Страници