Нормативна уредба

1. Българско законодателство

1.1.   Проект на ЗПНЖФ 2021

Мотиви

Цялостна оценка на въздействието

Справка за отразените становища от обществените консултации

1.2.   Закон за статистиката

2. Европейско законодателство

Регламент (ЕС) №
Тип
Относно
Линк
763/2008
на ЕП и Съвета от 9.07.2008
Рамков
Преброяване на населението и жилищния фонд в ЕС
2017/543
на ЕК от 22.03.2017
За изпълнение
По отношение на технически спецификации на темите и техните разбивки
2017/712
на ЕК от 20.04.2017
За изпълнение
За определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и метаданните
2017/881
на ЕК от 23.05.2017
За изпълнение
Условията и структурата за предаване на докладите за качество и техническия формат за предаването на данните
2018/1799
на ЕК от 21.11.2018
За изпълнение
За разпространение на теми от преброяването геокодирани към координатна мрежа от 1 кв. км.
2016/679
на ЕП и Съвета от 27.04.2016
Рамков
Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни