Политики

Списанието се ангажира да поддържа най-високо ниво на професионална етика и почтеност на публикуваното съдържание.

Списание „Статистика“ спазва най-добри практики в публикационната дейност и се придържа към установените принципи на Комитета по етика на публикациите COPE относно неправомерни действия и нарушаване на професионалната етика, като се ангажира да  проверява обстойно твърдения за неправомерно поведение, за да гарантира интегритета на публикуваните в списанието материали.

Политика за плагиатство

Конфликт на интереси

Авторски права и собственост

Политика за оттегляне на статия