Контакти

Адрес на редакцията:

София,1038, ул. „П. Волов” № 2
тел. +359 2 9857 701;
e-mail: [email protected]

ISSN 2367-5489