Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 07079
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 41628 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 51323 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 79091 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 117517 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 162756 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 182338 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 195686 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 198439 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 199869 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 199470 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 195897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 194301 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 195255 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 194835 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 194216 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 192390 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 192831 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 192566 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 190507 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 189529 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 189245 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 188887 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 187514 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 188861 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 193765 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 193564 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 200271 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 199484 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 199083 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 199364 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 198725 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 203017 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 202766 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 202694 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 202434 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 201779 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 198593 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 07079

Справката е генерирана на 29.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт