Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Каменица, общ. Струмяни, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 35818
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 179 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 218 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 297 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 381 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 335 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 259 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 208 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 201 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 178 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 155 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 142 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 127 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 105 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 106 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 99 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Каменица, общ. Струмяни, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 35818

Справката е генерирана на 02.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт