Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Добри лаки, общ. Струмяни, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 21467
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 888 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1038 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 979 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 900 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 675 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 490 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 388 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 368 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 364 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 354 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 359 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 348 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 335 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 297 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 289 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 256 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 253 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 235 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 189 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 174 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 160 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Добри лаки, общ. Струмяни, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 21467

Справката е генерирана на 08.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт